Διόνυσος, ο Tremere Πρωτότοκος

Εχει τον έλεγχο και το ξέρει. Σκληρός, ψυχρός, σχεδόν άψυχος. Σχεδόν.

Description:
Bio:

Διόνυσος, ο Tremere Πρωτότοκος

Road to Perdition P1llgr1m P1llgr1m