Λούσυ, η Nosferatu Πρωτότοκος

Ενα πλάσμα απροσδιόριστης ηλικίας απερίγραπτης ασχήμιας. Το ξερό της δέρμα ξεφλουδίζει και τα μάτια της τρεμοπαίζουν.

Description:

Clan: Nosferatu
Attributes: Intimidation 4
Disciplines: Obfuscate 3

Bio:
  • Αμίλικτη και ψυχρή, πάντα εμφανίζεται σαν όμορφη γυναίκα με γυαλιά, πολύ ευθύς, γνώστης πολλών μυστικών τα οποία αποκαλύπτει μόνο κατόπιν αιματηρών παζαριών.

Λούσυ, η Nosferatu Πρωτότοκος

Road to Perdition P1llgr1m P1llgr1m