Εκτωρ Μαρίνος, ο Λογιστής

Ψηλός, ξανθός, σοβαρός και ιδιαίτερα θνητός όσο και επαγγελματίας.

Description:
Bio:

Εκτωρ Μαρίνος, ο Λογιστής

Road to Perdition P1llgr1m P1llgr1m