Ναθάνιελ, ο Τυχοδιώκτης Μάγος

Description:

Clan: Ravnos
Disciplines: Chimestry 3

Bio:
  • Δυναμικός, κρυψίνους και αντιρρησίας.
  • Ψάχνει επίμονα την Γονέα του.

Ναθάνιελ, ο Τυχοδιώκτης Μάγος

Road to Perdition P1llgr1m P1llgr1m