Αντονεν, ο Τσέχος Επιχειρηματίας

Σοβαρός, καλοντυμένος και φιλόδοξος μέχρις εσχάτου.

Description:

Clan: Ventrue
Conscience: 2
Self-Control: 4
Willpower: 7

Bio:
  • Πάντα ντυμμένος στην τρίχα, σαν από εμμονή.
  • Υπερβολικά φιλόδοξος, αμίληκτος, κρυψίνους και στυγνός επιχειρηματίας. Περήφανος μέχρις εσχάτων αλλά πάντα τυπικός και ευγενικός. Αριστος διπλωμάτης. Πάντα έχει χρήση για όλους και για όλα.

Αντονεν, ο Τσέχος Επιχειρηματίας

Road to Perdition P1llgr1m P1llgr1m