Τριστάνος, ο Δουλέμπορος

Σκοτεινός στα μάτια, τα μαλλιά και την ψυχή. Ενα θνητό αίνιγμα που κανείς δεν τολμά να λύσει.

Description:

Clan: None
Humanity: 4

Bio:

Τριστάνος, ο Δουλέμπορος

Road to Perdition P1llgr1m P1llgr1m